Református esküvő Egerben

Református esküvőA Református Egyháznál rendkívül fontos, de nem szentség a házasság. A római katolikus szertartással ellentétben nem a lelkész és nem az egyház köti meg a házasságot, hanem az két felnőtt ember tudatos szeretet-szövetsége. Azért mennek a templomba, hogy e felelősségteljes döntésükre kérjék Isten áldását. A református esküvői szertartásra ugyanaz a puritánság a jellemző, mint magára a református istentiszteletre.

A házasságmegáldó istentiszteletre történő bejelentkezés esetén nem kell papíron igazolni, hogy a házasulandók megkeresztelkedtek illetve konfirmáltak-e, a lelkésznek elegendő a felek erre vonatkozó nyilatkozata.

Mi a helyzet, ha különböző felekethez tartoztok?

A református egyház számára nem kizáró ok, ha a házasulandók különböző vallásúak és nem is követeli meg a más vallású fél áttérését, de a felek egyikének mindenképpen reformátusnak kell lennie. Ha a nem református fél nincs megkeresztelve, akkor az ő megkeresztelkedését elvárja a református egyház, de ha erre a házasságkötés előtt már nincsen mód, általában sor kerülhet rá utólag is.

Mit kell tudni a jegyesoktatásról?

A jegyesek oktatásának mélysége elsősorban hitismeretük mélységétől függ. Ha mindketten megkersztelkedtetekk és konfirmáltatok is, elegendő egy-két alkalommal jegyesoktatáson részt venni. Ha viszont nem vagytok megkeresztelve, el kell sajátítani a hit alapijait, amire egy 6-8 alkalomból álló jegyesoktatáson kerül sor.